Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Pobočka poradne v Ružomberku

Pobočka poradne v Ružomberku

Cieľom otvorenia pobočky poradne OZ ŽENA V TIESNI je zvýšiť dostupnosť pomoci pre ženy zažívajúce násilie v Liptovskom regióne. V Ružomberku žije vyše 14 487 žien. Podľa prepočtov vychádzajúcich z výskumov, v Ružomberku zažíva násilie od svojho partnera alebo manžela zhruba 2 900 žien. V našej poradni sme v roku 2021 zaznamenali 9 % nových klientok z Ružomberka.

Poradňa v Ružomberku poskytne celú škálu podpory a ochrany, napr. informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, sociálne a psychologické poradenstvo. Komplexné špecializované poradenstvo v poradni v Ružomberku bude poskytované ambulantne, telefonicky a online formou. Poskytované služby budú bezplatné, anonymné a dôverné.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré bude v rámci projektu Bezpečná cesta z násilia poskytovať poradenstvo v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS