Čo je znásilnenie?

Ani manželský sľub nie je univerzálne áno a neznamená, že manžel od vás môže vyžadovať sexuálne praktiky, ktoré sú vám nepríjemné. Znásilnenie označuje sexuálny kontakt alebo správanie, ku ktorému dochádza bez výslovného súhlasu oboch osôb. Niektoré formy sexuálneho a sexualizovaného násilia zahŕňajú napr.: · znásilnenie; · pokus o znásilnenie; · nechcené hladkanie alebo sexuálne dotyky; · nútenie k sexuálnym aktivitám, ktoré sú druhej osobe nepríjemné.

Posted in Aktuality.