Formy násilia

Mnoho žien pri pomyslení na násilie ako prvé myslí na fyzické násilie. Existuje však mnoho iných foriem násilia, ktoré sú vzájomne prepojené a zriedka sa praktizujú oddelene. Všetky formy násilia predstavujú porušenie fyzickej a duševnej integrity žien a detí a starších ľudí, a preto sú porušením ľudských práv a základných slobôd každého človeka. Fyzické násilie - facka, sácanie, trhanie vlasov, vykrúcanie rúk, trasenie, štípanie, škrtenie, kopanie, bitie, modriny, zlomeniny, útok so zbraňou... Psychické násilie - ponižovanie, kritizovanie, vyhrážky, nadávky, kontrola mobilu a e-mailov, izolácia od rodiny a priateľov, prenasledovanie, vyhrážanie sa so zbraňou... Ekonomické násilie - zadĺženie rodiny, neplatenie výživného, vymáhanie financií, zákaz zamestnať sa, nútenie k vyúčtovaniu peňazí, vydeľovanie financií... Sexuálne násilie - znásilnenie, vynucovanie si rôznych sexuálnych praktík, bránenie v užívaní antikoncepcie, zverejňovanie intímností na internete... Sme tu pre vás.

Posted in Aktuality.