Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Dnes je 7. deň kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Počas tejto kampane chceme poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Jednou z aktivít projektu bola piatková výstava Vystúp z kruhu násilia. Ak ste sa jej nezúčastnili, prinášame vám jeden z príbehov, ktoré sme na nej prezentovali: Iveta je nezamestnaná matka troch detí. Žila v manželstve s násilníkom a alkoholikom, no po celý čas verila, že sa zmení. Podala opakovane žiadosť o rozvod, no vždy ho po sladkých sľuboch manžela stiahla späť. Až keď sa kríza v ich manželstve ešte viac prehĺbila, urobila po porade v OZ Žena v tiesni rázne rozhodnutie a na rozvode trvala. K zmene jej názoru prispela i stupňujúca sa agresivita, ponižovanie a slovné útoky vtedajšieho manžela. Iveta bola neraz bezradná a musela sa dovolávať ochrany zo strany polície. Aj v deň rozvodu si po návrate zo súdu domov zažila násilie. Vtedy polícia musela násilníka vykázať na 14 dní z bytu. Za pomoci poradkýň špecializovanej poradne OZ Žena v tiesni úspešne podala súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu do spoločného bytu. Agresívne správanie bývalého manžela riešili i orgány činné v trestnom konaní. Bývalý manžel bol odsúdený za dlhodobé psychické násilie a Iveta v rámci trestného konania dosiahla u neho aj nariadenie protialkoholickej liečby. Po rozvode si vysporiadala za pomoci poradkýň v OZ Žena v tiesni majetkové záležitosti s bývalým manželom a teraz začína odznova. Hľadá si prácu, dokonca začala študovať na vysokej škole.

Posted in Aktuality.