Kampaň 16 dní aktivizmu

Podporujeme šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2021 do 10.12.2021 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás aj pre vás príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv. 25.11.2021, keď je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách, môžete aj vy vyjadriť svoj postoj k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách - na vašich sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom môže každý a každá z vás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú. Táto kampaň je realizovaná v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Posted in Aktuality.