Výstava Vystúp z kruhu násilia

Výstavu Vystúp z kruhu násilia k 16 dňom aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v rámci projektu ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA, sme plánovali zrealizovať včera 25.11.2021, no plány nám prerušil zákaz vychádzania. Preto sme sa rozhodli, že až do 10. decembra vám výstavu Vystúp z kruhu násilia sprístupníme online. Postupne vám cez príbehy žien zažívajúcich násilie chceme priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Predstavíme vám príbehy žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu - tie môžu byť motiváciou pre ženy, ktoré v takom vzťahu momentálne žijú, pretože existuje možnosť, ako z násilníckeho vzťahu odísť. Podľa aktuálnych štatistík, v roku 2020 narástol počet trestných stíhaní vo veci trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby až o 18 % oproti roku 2019, a tento počet sa zvyšuje s postupujúcou pandémiou koronavírusu. Pri písaní príbehov žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu, sme sa inšpirovali príbehmi našich klientok, pričom sme ich upravili tak, aby bola zachovaná ich anonymita a aby žiadna klientka v nich nemohla byť identifikovaná. Viac informácií o výstave Vystúp z kruhu násilia vám prinesieme už čoskoro. Výstava Vystúp z kruhu násilia je realizovaná v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. (Viac informácií o projekte sa dozviete na www.eeagrants.sk a https://skr.sk/vpIEv alebo www.zenavtiesni.sk).

Posted in Aktuality.