Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Mýtus krásy ženám hovorí, že ak chcú byť v živote šťastné a vo svojom odbore úspešné, musia sa v prvom rade snažiť byť krásne. Lebo len krásne ženy sú uznávané, chcené, úspešné. Krása sa stáva hlavným kritériom, podľa ktorého sú ženy primárne hodnotené, bez ohľadu na dosiahnuté výsledky a úspechy. Následne bývajú ich výsledky znehodnotené, že ich nedosiahli svojimi schopnosťami, ale vďaka svojej kráse.

Posted in Aktuality.