Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Ženy trávia týždenne na domácich prácach v priemere o 19 hodín viac ako muži. Popritom majú zamestnanie a zároveň pracujú pre domácnosť a pre komunitu. Pre férové fungovanie rodiny i spoločnosti je potrebné, aby sa muž aj žena rovnako podieľali na chode domácnosti. Rodina je ich spoločný projekt, kde sú obaja spoluzodpovední za starostlivosť o deti i domácnosť.

Posted in Aktuality.