Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Príčinou rodovej nerovnosti sú také predstavy o mužskosti a ženskosti, ktoré uzatvárajú jednotlivcov v obmedzujúcich hraniciach a vytvárajú východisko nerovnováhy moci - inej hodnoty mužského a ženského. Muži sú vnímaní ako výkonní a racionálni, a preto na trhu práce, v politike či vede sú ženy vnímané ako menej vhodné, či menej hodnotné. Na druhej strane sa ženskosť spája s emocionalitou a starostlivosťou, čo zapríčiňuje, že muži sú vnímaní ako druhoradí rodičia, ktorí nie sú schopní postarať sa o deti rovnako kvalitne ako matky.

Posted in Aktuality.