Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Rodové stereotypy redukujú rolu ženy v spoločnosti len na rolu matky. Z faktu, že ženy rodia deti, sa odvodzuje primárna zodpovednosť žien za ich starostlivosť a výchovu. Vytvára sa mýtus materstva, podľa ktorého je materstvo nevyhnutným a základným poslaním žien, je ich základnou a prirodzenou funkciou a naplnením zmyslu ich života. Je dôležité si uvedomiť, že: - žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou; - matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti, má právo na svoje záujmy a prácu; - otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka; - úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí.

Posted in Aktuality.