Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii na základe pohlavia a rodu. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť a mnoho iného. Koncept rodovej rovnosti znamená, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sa uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako. A čo vy? Už ste sa zamysleli nad otázkou, prečo hodnotíme mužov a ženy pri rovnakých činnostiach odlišne. Ako podnet k zamysleniu vám môžu poslúžiť aj naše videospoty, ktoré nájdete na tejto stránke.

Posted in Aktuality.