Poďakovanie

16.6.2022 sme v centre Martina pri Súsoší Jánošíková družina otvorili Výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Výstava je súčasťou projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie a spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Svojou návštevou nás poctili zástupcovia prispievateľských štátov a iných inštitúcií zapojených do riadenia Grantov EHP a Nórska na Slovensku. Ďakujeme všetkým za podporu a účasť na výstave.

Posted in Aktuality.