Príprava výstavy

Už niekoľko mesiacov sa intenzívne venujeme príprave kampane ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA. V spolupráci s Nórskymi grantami vznikli 4 videospoty doplnené fotografiami, ktoré budeme komunikovať najbližšie 4 roky v rámci vzdelávania základných a stredných škôl, ale aj v rámci online komunikácie. Hlavným posolstvom je šírenie osvety medzi širokou verejnosťou v oblasti rodovej nerovnosti a rodovej rovnosti. Slovensko je stále krajinou, kde postavenie žien a mužov v spoločnosti je ovplyvňované rodovými stereotypmi, ktoré vytvárajú podmienky pre nerovnocenné postavenie žien v spoločnosti. Dôsledkom a príčinou takéhoto stavu je aj existencia násilia páchaného na ženách, ktoré je najzávažnejším porušením ľudských práv žien. Celú kampaň predstavíme už zajtra 16.6.2022 o 9:00 na námestí v Martine pri Súsoší Jánošíkovej Družiny. Všetci ste srdečne vítaní.

Posted in Aktuality.