Medzinárodný deň obhajkýň a obhajcov ľudských práv žien

Dnes je 5. deň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Dnes si pripomíname výnimočný deň oslavujúci obhajkyne a obhajcov ľudských práv žien. Okrem toho aj počas týchto dní hovoríme o násilí na verejnosti - diskutujeme s mladými ľuďmi v školách, vzdelávame pomáhajúce profesie. Nemlčíme. Hovoríme nie násiliu páchanému na ženách. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Posted in Aktuality.