Príďte sa pozrieť na našu výstavu

Nezabudnite, že v týchto dňoch prebieha medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Počas nej môžete aj vy vyjadriť svoj názor/postoj k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách - na vašich sociálnych sieťach. Práve dnes vás čakáme na výstave Vystúp z kruhu násilia v OC Galéria v Martine❗️???? Až do piatej sa môžete aj tu odfotiť s tabuľkou Hovorím nie násiliu páchanému na ženách. Aj takýmto spôsobom môže každý a každá z vás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú❕ Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Posted in Aktuality.