Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Dnes sa začína Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Je to medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Vedeli ste, že zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november preto, lebo je to Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách? Výročie tohto dňa si pripomíname práve dnes. A prečo sa práve my zapájame do tejto kampane? OZ ŽENA V TIESNI svojou činnosťou podporuje šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách a touto kampaňou chceme prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Nezabudnite, že v pondelok, 27.11.2023 vás čakáme na výstave Vystúp z kruhu násilia v OC Galéria v Martine. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Posted in Aktuality.