O projekte

Začali sme s realizáciou projektu Bezpečná cesta z násilia. V rámci tohto projektu budú realizované aktivity: 1. poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch; 2. poskytovanie programov pre deti, ktoré sú svedkami násilia na matke alebo obeťami násilia v rodine; 3. prehlbovanie vzdelávania zamestnankýň poradne a spolupracujúcich inštitúcií (ÚPSVaR, polícia...); 4. realizácia kampaní pre verejnosť a pripravenie vzdelávacích a propagačných materiálov pre spolupracujúce inštitúcie; 5. multiinštitucionálna spolupráca cielená na zamedzenie výskytu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch; 6. poskytovanie skupinových supervízií pomáhajúcim organizáciám v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch; 7. otvorenie pobočky poradne v Ružomberku. Partnerom projektu je organizácia MyMamy. Tento projekt je podporený v rámci programu domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Posted in Aktuality.