Otváracia konferencia

S radosťou vás pozývame na otváraciu konferenciu k projektu Bezpečná cesta z násilia. Tento projekt sa zameriava na podporu špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie. Predstavia sa dve organizácie (my a MyMamy, o.z.), ktoré realizujú jeden projekt. Otváracia konferencia sa uskutoční 7.9.2022 o 11:00 v Turčianskej galérii na Daxnerovej 2 v Martine. Tešíme sa na vašu účasť! Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Posted in Aktuality.