Otváracia konferencia

V týchto dňoch realizujeme nový projekt! Projekt Ženské práva sú ľudské práva je zameraný na vzdelávanie laickej verejnosti, a to detí a dospelých, v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Prvou aktivitou projektu bude otváracia konferencia, ktorá sa bude realizovať 9.9.2021 v Prešove. V spolupráci s MyMamy, o.z. sa celý projekt realizuje v Žilinskom a Prešovskom kraji a cieľom je stieranie obrovských rozdielov vo vnímaní rodovej rovnosti ľudí a postavení žien v spoločnosti. Za jeho realizáciu ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021 a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.

Posted in Aktuality.