Vzdelávanie

Aj tento rok organizujeme cyklus prednášok určených pre študentky a študentov. Obsahom prednášok bude priblíženie témy násilia páchaného na ženách, formy, cyklus, príčiny (rodové stereotypy), následky, oboznámenie mladých žien s možnosťami, ako sa brániť násilnému partnerovi. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať mailom na oz.zenavtiesni@gmail.com. Tešíme sa na vás.

Posted in Aktuality.