Špecializované poradenstvo

Naše občianske združenie je poradenské zariadenie zamerané na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom je prispieť svojou činnosťou k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a k ochrane ľudských práv žien. Poskytujeme špecializované poradenstvo a prevádzkujeme krízovú linku na telefónnom čísle 0907 346 374. Môžete sa nám ozvať aj prostredníctvom e-mailu na oz.zenavtiesni@gmail.com. Naše služby sú bezplatné, anonymné a dôverné.

Posted in Aktuality.