Zariadenie krízových bytov

Vďaka finančnému daru od Nadácie Slovenskej sporiteľne pre naše klientky a ich deti skvalitňujeme od septembra 2022 bývanie v krízových bytoch.

Posted in Aktuality.