Vybavenie krízových bytov

Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľnej za peňažný dar vo výške 3 586 €, ktorý sme použili na projekt Vybavenie krízových bytov. Byty, ktoré momentálne využívajú tri klientky so svojimi deťmi, sú pre nich dočasným bezpečným priestorom. Tieto ženy museli aj so svojimi deťmi opustiť svoj domov, aby si pred násilným partnerom ochránili svoje zdravie a život. Keď ženy s deťmi utekajú od násilníka, majú so sebou len najnevyhnutnejšie osobné veci, sú v zložitej finančnej situácii. Byty sme preto zariadili tak, aby ženy s deťmi, ktoré v nich bývajú, mali zabezpečené potrebné materiálne veci pre každodenný život. V bytoch je dostupné plnohodnotné vybavenie na varenie, spanie, hygienu, učenie. Zakúpené veci do bytov využívajú nielen terajšie klientky, ale budú používané dlhodobo aj ďalšími ubytovanými klientkami a ich deťmi.

Posted in Aktuality.