Výstava Ženské práva sú ľudské práva

Naša výstava trvá. Ešte do konca týždňa sa môžete dozvedieť nielen o rodových stereotypoch, ale oveľa viac. Je dôležité si uvedomiť: ▪️ Žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou. ▪️ Matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti. Má právo na svoje záujmy a prácu. ▪️ Otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka. ▪️ Úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí.

Posted in Aktuality.