Ženské práva = ľudské práva = rómske práva

Podpora rodovej rovnosti v spoločnosti nie je možná bez zohľadnenia najohrozenejších rómskych dievčat a žien, je potrebné prispieť k posilneniu svojpomoci rómskych žien prostredníctvom posilnenia ich sociálnych sietí, komunikačných a sociálnych zručností a schopnosti sebahodnotenia a sebauvedomenia. Uvedomenie si svojho nerovnocenného postavenia môže byť prvým impulzom k budovaniu sebavedomia nielen rómskych žien.
Už len 2 dni si môžete pozrieť v centre Martina výstavu Ženské práva sú ľudské práva, na ktorej zistíte, koho vlastne sa ľudské práva týkajú. Príďte. Po ceste si môžete prečítať aj tento článok: https://www.romata.sk/article/1057/nestvorila-ich-priroda-su-produktom-spolocnosti?fbclid=IwAR1zqXBmtI0R2aY667VqwRPPRyYHdDlDGmlIp1CfoJzFY2RKRG2RREX_udo

Posted in Aktuality.