Aj my máme Valentína

Jedným z nežiaducich javov, ktoré sa v dnešnej dobe čoraz častejšie ukrývajú v partnerských vzťahoch, je násilie. Nemali by sme zabúdať na to, že násilie páchané na ženách sa nestráca ani na Valentína, tento sviatok nemení násilníkov na milujúcich partnerov. Téme o sviatku sv. Valentína sa vo februári len ťažko vyhneme, tento sviatok je zmieňovaný nie len v televízii, v novinách, na sociálnych sieťach, ale taktiež je prítomný aj v bežných rozhovoroch. No nie pre každú z nás je to deň plný lásky, náklonnosti a malých radostí. Nie každá čokoláda či kytica je kúpená z lásky. Všímajme si svoje okolie a nezatvárajme oči pred násilím. Poradňa Martin: 0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com Poradňa Ružomberok: 0940 948 947, poradna.ruzomberok@gmail.com

Posted in Aktuality.